üreme

warning: Creating default object from empty value in /home/balik/domains/balikvadisi.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Karideslerde Biyolojik Özellikler

Üreme ve Gelişme

Karideslerin çoğunda cinsiyetler ayrılmış olmasına rağmen, bazı türler (Örnek;
Pandalina borealis) önce bir erkeklik safhası geçirir ve daha sonra dişiye donüşür.
Üreme
delikleri genel olarak dişilerde 3. pereiopodun, erkeklerde ise 5. pereiopodun gövdeyle
birleşme parçası (koksa) üzerine açılır. Ancak bu delikleri görmek çok zordur. Bununla
beraber, ergin penaeidae ailesi türlerinde bariz bir erkek-dişi farklılığı vardır. Dişiler 5. çift
pereiopodlar arasında "telikum" denilen yumurta kanalına, erkekler ise "petesma" adı verilen
ve I. çift çiftleşme organına sahiptir.
Yumurta sayısı larval evre sayısına bağlı olduğu için türlere göre 10–1.000.000
arasında değişir. Penaeidea türlerinde larvalar önemli başkalaşım (metamorfoz) evrelerini
geçirir.

Örneğin, Penaeus cinsi türleri;
 10–80 m derinlikteki açık sularda yumurtlarlar

Kılıçkuyruk

Kılıç Kuyruk Balığı Hakkında Genel Bilgi :

Parazitlerden kolay etkilenen canlı doğuranlardandır. Dişi erkek ayrımı yüzgeç ve kuyruklar sayesinde tespit edilir. En kolay yöntemi ise kuyruklarındaki uzantıdır. Genel olarak barışçıl canlılardır. Fakat zaman zaman erkekler arasında agresiflik veya farklı türlerin erkeklerini korkutma gibi durumlarda gözlenir. Yaşlı dişilerde dişiliğini kaybetme özelliği vardır ve erkeğe döüşüm gözlenmektedir. Sudaki parazitlerden kolay etkilenip hasta olabilirler. Yem olarak kuru yemlerle besleyebilirsiniz ayrıca iyi bir yosun yiyicisidir. Yosun tabletleri kullanabilirsiniz.

Japon Balıkları

Japon baliklari ne yapar nasıl yaşarlar kısaca merak edilenler ve hakkında bilinmesi gerekenler.

Japon balığı, (Carassius auratus ve türleri) sazangiller familyasından bir balık türü. Çaprazlama yöntemi ile farklı renklerde ve vücut yapısında çok çeşidi üretilmiştir. Japon balıklarının çoğu comet, shubunkin, suriye japonu gibi türler soğuk suda yaşayabilirler. Bulundukları akvaryumlarda tek cins olarak besleniyorlarsa ısıtıcıya ihtiyaç yoktur. Ama süslü japon balıkları için (oranda, ranchu, rykuin gibi) ıstıcıya ihtiyaç vardır, ısıtıcı suyu ısıtmak için değil ısının sabit kalması için önemli bir ekipmandır. Vahşi türevleri 4-30 derece arası yaşarken süslü türler 18-25 derece arası yaşayabilir.

Çok sık düzensiz ve kalitesiz yemlemeden kabız hastalığına yakalandığı için haftada bir kez mutlaka haşlanmış ıspanak yaprağı ve haşlanmış bezelye verilmelidir. Bezelye haşlandıktan sonra kabuğundan çıkartılmalıdır.

SİNARİT/Sularımızdaki Sinarit Türleri

SİNARİT ( Dentex dentex )baliginin adi ve diger adiyla beraber bu sekilde isimlendirilmektedir.Buna ragmen bir cok türünüde barindiran sinarit, su sekilde siralanabilir.

Karagöz ailesinden olan Sinağrit Ege ve Akdenizin sert, hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. 1 - 1,5 m. boy ve 10 - 15 kg. ağırlığa büyüyebilir. Kabuklular, yumuşakçalar ve özellikle Mürekkep balığı ile beslenir. Kuvvetli çenesiyle bir İstakozu rahatça kırıp, yiyebilir. Yazın kıyıların taşlık, kayalık bölümlerinde, kışın 300 m. ye varan derinliklerde küçük sürüler halinde yaşar. İlkbahar aylarında üreme yapar. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Olta avcılığında amatörler için değerlidir.

Ekolojik Özellikleri

Sinarit, mercan balıkları ailesinin (Sparidae ailesinin) sert, güçlü, az bulunan ve iri bir
balığıdır.. Bilimsel adı Dentex dentex'tir. Dilimizde sinarit olarak bilinir. Doğu Atlantik'te

Çipura

Cipura hakkinda genel bilgiler ve merake dilenler.

ÇİPURA Sparus Aurata,Goldbrasse,Dorade Royal Ege ve Akdenizin bu namlı balığı Marmarada seyrek bulunur. Ortalama 25 - 35 cm. boy ve 0,5 - 3 kg. ağırlıkta, en çok 60 cm. ve 6 kg'da olabilir. Etçil bir balıktır.

Kuvvetli çenesiyle küçük kabukluları, balıkları ve diğer hayvanları kolayca yer. Yaz devresinde sığlarda, kış aylarında da 35 - 40 m. derinliklerde yaşar. İki yaş üstündekiler daha da derinlere iner.

Üremeleri Ekim - Aralık aylarında olur. 100.000 - 150.000 yumurta döker. Eti çok lezzetlidir. Ayrıca üretim kültürüne uygunluğu nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir.Ayrica cok yagli ve lezzetlidir.

Ekolojik Özellikler

Akdeniz ve Ege'de yaygın bulunan bir türdür. Karadeniz'de hemen hemen hiç
görülmez. Hayatının bazı evrelerinde farklı tuzluluk ve sıcaklık değerleri taşıyan lagün, acı

Balıklarda Üreme Sistemi

Yumurtlama zamanlarında dişi balık, bir kaç saat içinde dibe binlerce yumurta bırakır. Erkek, yumurtalar üzerine sperm ihtiva eden sıvısını püskürterek yumurtaları döller. Böyle döllenmeye vücut dışında cereyan ettiğinden “dış döllenme” denir. Yumurtadan çıkan yavrular, etraftaki “plankton” denen küçük organizmaları yiyerek gelişirler. Köpek balığı gibi bazı balıklarda döllenme, dişinin vücudunda olur. Yumurtalar vücud içinde açıldığından doğuruyormuş hissini verir. Böyle doğurucu balıklara “ovovivipar” denir. Zaman zaman bazı balıklar hermofrodit (erkek ve dişi organa sahip) olurlar. Uskumru, sazan ve alabalıklarda bu duruma rastlanır.

Balıkların üreme organları genellikle gonadlar olup bunlar dişide ovaryum, erkekte
ise, testis adını alırlar. Ovaryumların ağırlıkları türlere göre değinmekle beraber, olgun
oldukları zaman balık ağırlığının % 25'i kadar olabilirler.

Genellikle üreme mevsimi

Son yorumlar

Balık Ve Hayat

Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkün olduğunu?

Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıdanın olmadığını BILIYORMUYDUNUZ?

Rabbıme Şükürler Olsun!!!

İçeriği paylaş