Alabalıklar

Alabaliklar tatli su baliklari olarak bilinirler.Ayrintili bilgi icin iste devami:
DAĞ ALASI ( Salmo trutta macrostigma )

Çoruh, Ege ve Konya Ereğlisi çevrelerinde dağ göllerinin soğuk, berrak ve temiz sularında yaşar. Zaman zaman nehirlere de girer. Bilimsel olarak dünyamızın son buzul çağında dağ göllerinde kalıp geliştiği teorisi vardır. Boyu 40 - 60 cm. den 1 m. ye ağırlığı 1 - 3 kg. dan 14 kg. a kadar olabilir. 3 - 4 yaşında olgunlaşıp göllerin buzla kaplandığı Ekim - Ocak aylarında yumurtalarını çakıllara bırakır. Çok lezzetli etinin yanısıra sertlik ve çevikliği ile avcılığı da değerlidir.

GÖKKUŞAĞI ALABALIK ( Salmo gairdneri )

Kuzey Amerika kökenlidir. Yetiştirilmek üzere dünyaya yayılmış, bu arada ülkemizede getirilmiştir. Temiz oksijeni bol sularda yapay yemler veya küçük balıklarla beslenebilen yetiştiriciliğe en uygun, tuzlu deniz suyuna da toleransı olan bir alabalık türüdür.

Sistematikteki Yeri
Âlem ------- Animalia
Alt âlem--- Metazoa
Şube ------- Chordata
Alt şube --- Vertebrata
Sınıf ------ Pisces
Alt sınıf -- Osteichthyes
Takım ------ Teleostei
Aile- -------Salmonidae (Alabalıkgiller)
Cins 1------- Salmo
Cins 2------- Salvelinus
Cins 3------- Oncorhynchus

Salmonidae ailesinde ekonomik yetiştiricilik ve doğal suların balıklandırılması için önem arz eden çeşitli alabalıklar üç cinsin türleridir. Bu cinsler salmo, salvelinus, onchorhynchus cinsleridir. Dünya genelinde ençok tanınan alabalık türleri aşağıda gösterilmiştir.

- Salmo salar (Atlantik somonu)
- Salmo troutta labrax (Deniz alabalığı)
- Salmo trutta morpha fario (Dere alabalığı)

- Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı)
- Salvelinus fontinalis (Kaynak alabalığı)
- Salvelinus alpinus (Alp alabalığı)
- Salvelinus namaycush (Göl alabalığı)

Ekolojik Özellikler
Alabalık türleri sistematikte salmonidae ailesinde yer alırlar. Hayat ortamları temiz, berrak oksijen yönünden zengin serin sulardır. Suları soğuk olan denizler,göller, nehirler ile 3000 m ye kadar yükseklikteki dağların akarsularında yaşarlar. Sıcaklığı 18 C ve daha düşük, Ph’sı
arası ,oksijeni 5-6 mg/lt’den fazla olan suları tercih ederler. 7-13 C sıcaklığı olan tatlı, berrak sularda ve bazen göllerde, kumluk ve çakıllı alanlarda yumurtlayan balıklar.

Ülkemizin yerel alabalık alt türleri ise şöyle sıralanir.
- Salmo troutta magrostigma (Dağ alabalığı)
- Salmo troutta abanticus (Abant alabalığı)
- Salmo troutta caspius ( Aras alabalığı)
- Salmo troutta labrax (Deniz alabalığı)
- Salmo troutta morpha fario (Dere alabalığı)

Biyolojik Özellikleri
Alabalıkların vücudu füze şeklinde yanlardan yassılaşmış ve üzeri kaygan (mukoid)bir sıvı ile kaplıdır.Morfolojik bakımdan yağ yüzgeci ile karakterizedirler. Üzeri sikloid pullarla kaplı.
Dağ alabalığı (Salmo troutta magrostigma): Vücut yanlardan yassılaşmış, füze şeklindedir. Gri renkli olup baş ve yanal çizgi üzerinde siyah benekleri vardır. Alt kısım beneksiz, solungaç kapağı önündeki leke belirgin, yanal çizgi üzerinde 115-119 pul sırası ve 10-12 adet nokta benek bulundurur. Sırt yüzgeci siyah lekeli ve serbest kenarları düzgün olur.
Anüs yüzgeci sırt yüzgecinden daha küçük, kuyruk yüzgeci çatallı ve uçları yuvarlaktır.
Siyah beneklerin yan çizgi altına inmeyişi ve omur sayısının 57’nin altında oluşu ile diğer alt türlerden ayrılır. Çoruh havzası, Ege bölgesi ve Konya Ereğlisi’nde görülürler.

Dağ alası
Abant alabalığı (Salmo troutta abanticus): Vücudu yanlardan yassılaşmış, füze şeklinde olup üzerinde kahverengi halkalarla çevrili siyah benekler bulunurlar. Kuyruk yüzgeci çatallıdır. Diğer alt türlerden kırmızı beneklerin daha donuk oluşu ile ayrılır. KuzeybatıAnadolu bölgesinde, özellikle Abant gölü civarında yayılış gösteren bir alt türdür.
Aras alabalığı(Salmo troutta caspius): Vücut yanlardan yassılaşmış, füze şeklinde, siyahımsı gri renklidir. Baş üzeri ve ön tarafı mavimsi halkalı, koyu siyah beneklidir.
Kuyruk yüzgeci düze yakın ve hafif girintilidir. Solungaç kapağının lekesiz olması, siyah beneklerin yan çizginin altına inmeyişi ve omur sayısının 58’in üzerinde oluşu ile diğer alt türlerden ayrılırlar.
Aras nehri havzasında yaygın olarak görülen bir alabalık alt türüdür.
Deniz alabalığı(Salmo troutta labrax): Vücut yanlardan yassılaşmış, füze
şeklinde zeytin yeşili renkli olup yanal çizginin üstü beyaz halkalarla çevrili kırmızı beneklidir. Kırmızı beneklerin beyaz halkalı ve siyah beneklerin yan çizginin altına inmesi ile diğer alt türlerden ayrılır. Sırt yüzgeci siyah ve kırmızı benekli olup yanal çizgi üzerinde
112-120 adet pul sırası bulundururlar. Kuyruk yüzgeci düz veye hafif kavislidir. Karadenize dökülen nehir ve derelerde 1-5 yıl yaşadıktan sonra 15-20 cm olunca denize geçen, cinsel olgunluğa ulaşınca yumurtlamak üzere nehir ve derelere göçen alabalıklardır.

Dere alabalığı(Salmo troutta morpha fario): Vücut füze şeklinde olup
yanlardan basıktır. Renk sırt bölgesinde koyu gri karın kısmında ise açık gümüşî renklidir.
Üzeri yanal çizginin altına kadar uzanan kırmızı siyah beneklerle kaplıdır. Kuyruk yüzgeci düzdür. Ülkemizde fırat nehrinin üst kısımlarındaki akarsu ve derelerde yayılmışlardır.

Dere alası
Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss): Vücudu füze şeklindedir, ancak biraz daha enlidir. üzerinde çok sayıda siyahımsı gri benekler bulunur. Vücut yoğun bir mucus tabakası ile kaplıdır. Yanal çizginin gök kuşağı renginde bantlı oluşu ile diğer alabalıklardan ayrılırlar. Bu çizgi özellikle üreme dönemlerinde pembe bir bant oluşturur. Erkekleri parlak
grimsi siyah,dişileri daha soluk renkli, anüs yüzgeci siyah nokta beneklidir. Kuyruk yüzgeçleri çatallı ,siyah nokta benekli, yanal çizgi 120-150 küçük pulludur. Cinsel olgunluğa 2-3 yılda erişirler. 1000-5000 yumurta verirler. Üreme dönemleri şubat-nisan ayları arasına rastlar. KuzeyAmerika orjinli bir alabalık türü olup, kültür balıkçılığına yatkınlığından dolayı yetiştiricilikte tercih edilmektedir. Ülkemizdede yoğun olarak yetiştiriciliği yapılmakta.

GÖL ALASI ( Salmo trutta lacustris )

Kuzey batı Anadolu, Abant ve 7 göller bölgesinde yayılış gösterir. Çeşitli türleri vardır. Türüne göre renk, boy ve beslenme farklılıkları gösterir. Genelde temiz, bol oksijenli sularda fazla gezinmeden planktonlar, dip hayvanları ve küçük balıklarla beslenerek yaşar. Boyları ortalama 25 - 40, yabanlarında 60 - 70 cm. olabilir. Eylül - Ocak arasında üreme yapar. Yumurtalarını dipteki çakıllara yapıştırır. Üretimi yapılmaz. Eti çok lezzetli olmasına rağmen ekonomik değeri bölgeseldir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Balık Ve Hayat

Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkün olduğunu?

Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıdanın olmadığını BILIYORMUYDUNUZ?

Rabbıme Şükürler Olsun!!!