Hayalet Avcılık Hakkında Bilgi

Hayalet avcılık hakkında detaylı bilgi ve gerekli olanlar.
Bazı şeylerim farkında olmak için bilgi edinmemiz ve doğaya karşı bilinçli olmalıyız.

Hayalet avcılık; denizlerde ve iç sularda ticari ya da amatör amaçlarla su ürünleri avcılığı
yapılırken, zemin yapısı, hava koşulları, dip akıntıları, kişisel hatalar vb nedenlerle yırtılan,
kopan veya genel olarak kaybedilen av araçları ve parçalarının sucul ortamda avlanmaya
devam etmesine denmektedir. Bu araçlar hedef türleri avlamayı sürdürürken, yakalanan türleri
yemek için gelen avcı türleri de yakalamaktadır. Bu durum av aracı suda tamamen bozulup
parçalanıncaya kadar devam eder. Hayalet ağlar, canlıların barınma ve beslenme gibi
davranışlarını olumsuz etkilerken, göç yollarının bozulmasına genel anlamda habitatlarının
parçalanmasına veya yok olmasına da sebep olmaktadır.

Hayalet ağlar, ekonomik su ürünleri türlerinin avcılığına devam etmekle birlikte, fok, deniz
kaplumbağaları, su kuşları ile deniz kabukluları gibi deniz dibi canlılarının da ölümüne neden
olmaktadır. Dünya ölçeğinde; her yıl 1.000.000 deniz kuşu ve 100.000’in üzerinde deniz
memelisi bu ağlar yüzünden telef olmaktadır. Ülkemizin de üyesi olduğu Akdeniz Balıkçılık
Genel Konseyi (GFCM)’in Bilim Komitesi 2012 yılının başında önerdiği üye ülkelerin
hayalet avcılığı engellemek için elindeki tüm imkânları seferber etmesi tavsiye kararı hala
güncelliğini ve de geçerliliğini korumaktadır.

Ülkemiz karasularında yoğun bir şekilde 15.000 tekne ile avcılık yapan 30.000 kişinin faaliyet
gösterdiği kıyı balıkçı grubunu örnek alırsak, bu grupta devamlı olarak faaliyet gösteren ve de
kazancını sadece avcılıktan sağlayan 5.000 balıkçısının her birinin yılda 200 m ağ kaybettiği
tahmin edilmektedir. Aktif balıkçı sayısı var olandan çok daha düşük olarak hesaplansa dahi
her yıl yaklaşık 1000-2000 km ağın deniz dibinde kalmakta ve de avcılığa devam
etmektedir. Bu rakamlar sadece bu balıkçı grubunun kullandığı bırakma ağları için
hesaplanmaktadır. Kıyı balıkçılarımızın kullandığı paragat ve sepet gibi bırakma takımları
hesaba dâhil dahi edilmemiştir. Bunların dâhil edilmesi ve de Gırgır ve Trol takımları ile
avlanan balıkçılık gemilerinden kaybolan av gereçleri de dikkate alındığında durumun
vahameti gözler önüne çıkmaktadır. Denizlerimizde, Akdeniz foku gibi nesli küresel ölçekte
tehdit altındaki türler dâhil özellikle deniz kaplumbağası ve köpekbalığı türleri hayalet ağların
tuzağına düşmektedir.

Çoğunluğu sentetik olan ve yurtdışından getirilen ağ malzemeleri 8 hatta 10 yıla kadar
hayalet avcılık yapabilmektedir. Bu süre zarfında ağların çürümesi ve kurşundan yapılmış
parçaları deniz canlılarına ve bitki örtüsüne telafisi mümkün olmayan fiziksel ve kimyasal
zararlar vermektedir. Örneğin, 2010 yılında bu etkiye neden olabilecek 200 kg kurşun aparat
sadece Saros Körfezi’nden toplanmıştır. Basit bir hesapla her yıl kaybolan ağların ekonomik
değerinin 4-8 milyon TL olarak hesaplandığı görülecektir. İzmir Körfezi’nde yapılan bir
çalışmada sadece 2002 yılında, 200-280 km uzatma ağının, Gökova iç körfezde 190 km
paragat ve 3km uzatma ağı, İskenderun Körfezi’nde 402 balık tuzağının 1 yıl içinde çeşitli
nedenlerden deniz ortamında kaybolmuştur. Bu üç çalışmanın yapıldığı körfezlerde bir yıllık
ekonomik kayıp yaklaşık 1.milyon TL’yi bulmaktadır. Bu ekonomik kaybın yanında, bu
ağlardan etkilenen veya telef olan balık ve diğer deniz canlılarının kaybının tahmin
edilemeyecek kadar yüksek olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında üzeri kayıp ağ parçaları
ile örtülen ve kullanılmaz hale gelen resif alanlarımızın kaybı telafi edilemeyecek bir durum
almıştır. Bu durum hem nesli tükenmekte olan canlılarımıza zarar verecek hem de
balıkçılığımızı yok edecektir.

Bu bilgilerin ışığı altında, hayalet avcılığın biyolojik, ekolojik ve ekonomik anlamda ortaya
çıkan olumsuz etkilerini en aza indirmek için ivedilikle yapılması gerekenler şunlardır:

1. Ülkemizde etkin yönetilen deniz ve kıyı koruma alanlarının olmaması, balıkçıların av
alanlarına karşı sorumlu davranmasını engelleyen kolayca yer değiştirebilme ve başka
noktalarda avlanma vb temel sorunların çözümü için “Ekosistem Tabanlı Balıkçılık
Yönetimi” prensiplerinin (habitat koruma, kilit türlerin korunması, geleneksel bilgi ve
uygulamaların dikkate alınması, ruhsatlı ve planlı alan kullanımı ve tüm tarafların
dâhil olduğu ortak yönetim) ve ilgili mekanizmalarının süratle hayata geçirilmesi ve
bu yolla balık stokları ve balıkçılık faaliyeti arasında denge oluşturulması,
2. “Hayalet Avcılık” ve “Hayalet Avcılığa Son” Projeler kapsamında yapılan anketler ve
oluşturulması planlanan veri tabanı ve Su Ürünleri Kooperatifleri tarafından
yaygınlaştırılacak ücretsiz Hayalet Avcılık Bildirim Hattı aracılığıyla; ülkemizin
“Hayalet Avcılık Veri Tabanı” ve “Hayalet Avcılık Risk Haritası”nın oluşturulması,

3. Balıkçılık ve deniz ürünlerini satılması vb konularda resmi ve gönüllü sertifika
sistemlerinin ve balıkçılık lisans programlarının geliştirilmesi ve av araçları
satışlarının lisansa tabi olması vb uygulamaların örneğin Su Ürünleri Federasyonu
aracılığı kamu, üniversite, STK ve ilgili diğer birimlerin desteğiyle hayata geçirilmesi,

4. Balıkçı teknelerinde, “Kayıp Araç Toplama Kılavuzu” ve ilgili aparatların
bulunmasının sağlanması, geri toplanamaması halinde yer, tip vb bilgilerin ücretsiz
olarak cezai yaptırım olmaksızın bildirilebilmesi ve çıkarma konusunda üniversite,
STK ve dalış kulüpleri aracılığıyla destek verilmesi,

5. Kamu ve uzman kurumlar ve kullanıcıların (balıkçılar, tekne sahipleri, komisyoncular,
dalış kulüpleri) sosyal paylaşım, internet sitesi vb ağlar yoluyla iletişim ve işbirliğini
kolaylaştırmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzenlenen toplantıların bu
yönde daha etkili hale getirilmesi,

6. Gerek ülkemizdeki mevcut Deniz ve Kıyı Koruma Alanları’nda GEF destekli
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sistemi’nin Güçlendirilmesi Projesi
kapsamında hayalet avcılık sorununun çözümüne öncelik verilerek ve gerekse Mavi
Kilikya Derneği ve Çanakkale Koza Gençlik Derneği tarafından yürütülen ve SGP
tarafından desteklenen Hayalet Avcılık ve Hayalet Avcılığa Son Projelerinin
sonuçlarının kamu spotları, belgeseller, basın açıklamaları vb yollarla
yaygınlaştırılması,

7. Sorumlu balıkçılık ve hayalet avcılıkla mücadelede olumlu katkısı olacak yeni
malzemelerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

8. İzmir Gökova Körfezinde yapılan araştırmaya göre hayalet avcılığa sebep olan av
aracı kayıplarının %89 oranında av aracı çatışmaları (trol – gırgır) sebebiyle
gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2002 yılında sadece av aracı çatışmaları sebebiyle İzmir
Gökova Körfezinde kayıp verilen ağın 200-280 km. olduğu tespit edilmiştir. Bu
sebepten kullanan işaret malzemelerinde standartlaşmanın sağlanması ve kalitesiz
malzemelerin kullanılmasının önüne geçilmesi bu kayıplar için elzemdir.

9. Sorumlu balıkçılık ve hayalet avcılıkla mücadelede olumlu katkısı olacak alternatif av
malzemelerinin geliştirilmesi ve tanıtımı,

10. Su Ürünleri Kooperatifleri’nin BM kooperatifler yılı münasebetiyle güçlendirilmesi,
borç ve sıkıntılarının çözümü için desteklenmesi ve “Ekosistem Tabanlı Balıkçılık
Yönetimi” konusunda teşvik edilmesi, bilgi ve yetkilerinin arttırılması ve rollerinin
yeniden belirlenmesi,

11. Tüm bu unsurların ilgili (örneğin hazırlanmakta olan Su Ürünleri Kanunu’nda) kanun
ve yönetmeliklerde yer alması olarak sıralanabilir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Balık Ve Hayat

Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşam sürdürmek mümkün olduğunu?

Bu şekilde tektip beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıdanın olmadığını BILIYORMUYDUNUZ?

Rabbıme Şükürler Olsun!!!